• อินโฟกราฟิกส์
  • คลิปวิดีโอนำเสนอหน่วยงาน

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 


กรมปศุสัตว์เตรียมเข้าสู่AEC(เออีซี)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่มา www.youtube.com


AEC Infographic

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ที่มา www.youtube.com

 
 


  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการหลวง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... (10/05/2561)
  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... 1, 2 (09/05/2561)
  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการหลวง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... (26/04/2561)
  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการหลวง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... (10/04/2561)
  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... (05/04/2561)
  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างการก่อสร้างโรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... (23/02/2561)
  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... (13/12/2560)
  • ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์รายละเอียด... (12/04/2560)
  • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการหลวง รายละเอียด... (14/12/2559)