ติดต่อเรา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

122 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร. 053-892514 โทรสาร. 053-892623, 053-892516

  • กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทร./โทรสาร 053-892516
  • กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร.053-892515
  • กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ โทร.053-892625

แผนที่