ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการขยายผลโครงการ
  หลวง กิจกรรมหลักพื้นที่โครงการหลวง ปีงบประมาณ 2558 (17/12/57) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการขยายผลโครงการ
  หลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ฯ (16/12/57) รายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(13/10/57) รายละเอียด
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ รายละเอียด
 • ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกรทั่วไป
  ตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล(5/8/57) รายละเอียด