แผนงานโครงการ
 
 
 
 • แผนงานโครงการประจำปี 2557
  1. แผนปฏิบัติการ-เทคโนโลยีการปศุสัตว์
  2. แผนปฏิบัติการ-พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  3. แผนปฏิบัติการ-ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
  4. แผนปฏิบัติการ-พัฒนาสุขภาพสัตว์
 
 • แผนงานโครงการประจำปี 2556
  1. แผนปฏิบัติการ-เทคโนโลยีการปศุสัตว์
  2. แผนปฏิบัติการ-พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  3. แผนปฏิบัติการ-ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
  4. แผนปฏิบัติการ-พัฒนาสุขภาพสัตว์
 
 • แผนงานโครงการประจำปี 2555