82787182 2475075739415445 5534155808612286464 o

ด้วย กรมปศุสัตว์สัตว์ได้รับการร้องเรียนว่า ที่วัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ มีนกถูกนำมาใส่กรงเล็กๆขาย เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อมาปล่อยพบว่าไม่สามารถบินได้ มีอาการบาดเจ็บและอ่อนแรง ได้นำไปหาสัตวแพทย์ๆ แจ้งว่านกไม่ได้กินอาหารมาหลายวัน และอยู่ในสภาพแย่ เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ในวันที่ 19 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าว ผลการตรวจสอบไม่พบมีการนำนกมาขายหรือทำการทารุณแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ประสานขอความร่วมมือจากวัดให้สอดส่องดูแล และห้ามให้มีการขายนกภายในบริเวณวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดี และในวันที่ 20 มกราคม 2563 ได้เข้าตรวจสอบ ณ วัดชัยมงคล อีกครั้ง ผลการตรวจสอบไม่พบการจำหน่าย หรือทำการทารุณกรรมนก แต่อย่างใด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 1 ก.พ. 60)