88196492 2507974112792274 6438335746855141376 o

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งข้อกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบการไก่ไข่ และหารือแนวทางการสนับสนันกิจกรรมป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่