88265897 2507969652792720 2254954789286707200 o

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่ม 4 (เขตปศุสัตว์ที่ 5 และเขตปศุสัตว์ที่ 6) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่