ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2563)  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก