88196492 2507974112792274 6438335746855141376 o

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งข้อกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบการไก่ไข่ และหารือแนวทางการสนับสนันกิจกรรมป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

88265897 2507969652792720 2254954789286707200 o

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่ม 4 (เขตปศุสัตว์ที่ 5 และเขตปศุสัตว์ที่ 6) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้นสอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

82787182 2475075739415445 5534155808612286464 o

ด้วย กรมปศุสัตว์สัตว์ได้รับการร้องเรียนว่า ที่วัดชัยมงคล จ.เชียงใหม่ มีนกถูกนำมาใส่กรงเล็กๆขาย เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อมาปล่อยพบว่าไม่สามารถบินได้ มีอาการบาดเจ็บและอ่อนแรง ได้นำไปหาสัตวแพทย์ๆ แจ้งว่านกไม่ได้กินอาหารมาหลายวัน และอยู่ในสภาพแย่ เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ ในวันที่ 19 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าว ผลการตรวจสอบไม่พบมีการนำนกมาขายหรือทำการทารุณแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ประสานขอความร่วมมือจากวัดให้สอดส่องดูแล และห้ามให้มีการขายนกภายในบริเวณวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางวัดเป็นอย่างดี และในวันที่ 20 มกราคม 2563 ได้เข้าตรวจสอบ ณ วัดชัยมงคล อีกครั้ง ผลการตรวจสอบไม่พบการจำหน่าย หรือทำการทารุณกรรมนก แต่อย่างใด

86491064 2493573244232361 4406141128592588800 o

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. น.สพ.พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ตามตัวชี้วัด การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563 หัวข้อการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และอำเภอเข้าร่วม 22 คน เพื่อทำความเข้าใจกรอบยุทธศาสตร์ระดับต่างๆร่วมกัน, ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการเลี้ยงสัตว์ 3 ชนิดได้แก่ หมูดำ, ไก่ประดู่หางดำ และโคนม รวมถึงรูปแบบการเขียนโครงการด้านปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ เป็นต้น