• บทความ/ งานวิจัย
 • อินโฟกราฟิกส์
 • คลิปวิดีโอนำเสนอหน่วยงาน Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กรมปศุสัตว์เตรียมเข้าสู่AEC(เออีซี)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่มา www.youtube.com


AEC Infographic

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ที่มา www.youtube.com

 
 
 


 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด... (13/12/2560)
 • ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รายละเอียด... (12/04/2560)
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการหลวง รายละเอียด... (14/12/2559)
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์
  - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านปศุสัตว์
  - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด... (16/09/2559)
 • ข้อมูลแถลงข่าวนโยบาย อาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "กรมปศุสัตว์เร่งปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์ รายละเอียด...
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันป่าตอง จำนวน 1 หลัง รายละเอียด... (24/11/2558)
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด...(30/9/2558)
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องพร้อมไมโครโฟนสำหรับระบบประชุมทางไกล
  (Web Camera) และลำโพง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) รายละเอียด...(21/8/2558)