เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายสัตวแพทย์ พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอ ร่วมรณรงค์(Kick-off)ป้องกันและกำจัดโรคลัมปีสกิน โดยการจัดหน่วยพ่นยาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อโรคและหน่วยพ่นยากำจัดแมลง และเริ่มแจกยากำจัดแมลงแก่เกษตรกร พร้อมทั้งเริ่มออกให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคลัมปีสกินและการป้องกัน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความวิตกกังวลของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เกิดความตื่นตัว ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคต่อไป

28564 210530 1

28564 210530 5