เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ประชุม หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายบุญชู ช่างปัด ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ในพื้นที่ อ.แม่แตง เพื่อให้คำแนะนำในการจัดการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ เช่น โรคปากและเปื่อย โรคคอบวม และโรคลัมปี สกิน เป็นต้น ทั้งนี้ หวังผลสัมฤทธิ์ให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด และสนับสนุนสร้างอาชีพ รายได้ของเกษตรกรให้มากขึ้น รวมถึงเป็นตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) เป็นลำดับต่อไป

184290

184288

184291

184292