เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดไก่พื้นเมืองสวยงาม และไก่ต่อไก่ตั้ง ในงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 6 สีสันแห่งล้านนา โดยในช่วงเช้ามีการแข่งขันส้มตำลีลา และแข่งขันประกวดการสานสุ่มไก่ ณ ฟาร์ม 907 ไร่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

IMG 4928