“ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ “

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอออกให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง โดยมีการมอบยาและเวชภัณฑ์ สำหรับปางช้างในพื้นที่อ.แม่แตง จำนวน 6 ปาง และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาหลังการผ่าตัด ประกอบด้วยทำหมัน 15 ตัว แยกเป็นสุนัข 6 ตัวและแมว 9 ตัว มีประชาชนมาลงทะเบียนรับเวชภัณฑ์จำนวน 37 คน ณ บริเวณลานโพธิ์บ้านปางกึ้ด หมู่ที่ 16 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

130168