เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมปฏิบัติงานในโครงการฯ  ณ​ ลานเอนกประสงค์​เทศบาล​ตำบลเจดีย์​แม่ครัว​ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

209314