วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายอนุสรณ์  หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานบูรณาการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงใหม่, ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในการจัดการเรียนบูรณาการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ "แม่รำเพย ร.5 ร.8 จักรีบรมราชวงค์"(โสต1) และลงพื้นที่แปลงเกษตร ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

            จากนั้นเวลา 14.00 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริฯ โครงการทหารพันธุ์ดี ณ กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมปศุสัตว์จะน้อมเกล้าฯ ถวาย ตู้ฟักไข่เศรษบกิจ ขนาด 50 ฟอง จำนวน 1 หลัง , ตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 หลัง, เครื่องกกลูกไก่-ลูกเป็ด อินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง และเป็ดเทศกบินทร์บุรีจำนวน 112 ตัว เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว

S 7446578