เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และเกษตรอำเภอทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรม นิทรรศการ และการให้บริการคลิกสัตว์ โดยมีประชาชนมาใช้บริการประมาณ 100 คน มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 23 ตัว

42565 13