วันที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มอบแนวทางการบริหารงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ตรวจราชการภาคเหนือ ของ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการภายใต้ กษ.ในเขตพื้นที่ 15 16 17 และ 18 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนง.ชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

133956