เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานโครงการต่างๆ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในวันนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งหมด 14 ท่าน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

310647827 468090738691870 7502989907366433927 n