เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดริบบิ้นปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์ พระราชทาน และรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอำเภอดอยเต่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มโซนสายใต้ เข้าร่วมพิธีพร้อมกับส่วนกลางซึ่งถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชั่น zoom ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี

310167663 468094958691448 6885778900835300008 n