เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานในสังกัด และเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ ผ่านทางการประชุมทางไกล Zoom meetings ไปยังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

314935050 495215955979348 1192877569659833483 n