เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สุวิทย์ ประชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายสัตวแพทย์มงคล ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมขี่ม้า สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดม้า ก่อนเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน Pony Pre-test ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน 3-5 ธันวาคม 2565 ณ ชมรมขี่ม้าลัดดาแลนด์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเซอร่า (Surra)

170185