วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
        
การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์เขต 5, ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เทศบาลนครเชียงใหม่ และกองพันสัตว์ต่าง(ค่ายตากสิน) ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ในการนี้ทรงพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 500 โด๊ส ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นทรงงานผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งสิ้น 15 ตัว และทรงฉีดวัคซีนสุนัขทั้งสิ้น 3 ตัว
        
ผลการดำเนินงาน มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวน 55 ราย มีสัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมันสะสม จำนวน 109 ตัว แบ่งเป็นสุนัขทั้งหมด 21 ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 12 ตัว แมวทั้งหมด 88 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 37 ตัว เพศเมีย 51 ตัว และมีสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 87 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 19 ตัว และแมว 68 ตัว

=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

329743981