วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานโครงการต่างๆ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ในการนี้ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มผึ้งและมาตรฐานน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เขียงใหม่ที่ผ่านมา โดยให้ปศุสัตว์อำเภอเป็นตัวแทนในการรับใบประกาศฯ เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

334188883 166135789533768 8385701231374877111 n