วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ​เป็นประธานการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ 25 อำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

415259979 767461072088167 4676844588649442706 n