วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และเกษตรอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมบริการทำหมันสุนัขและแมว รวมถึงจัดกิจกรรมนิทรรศการ, คลินิกสัตว์เพื่อให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และมอบยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่มาใช้บริการ
================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

1