ปริมาณน้ำนมของ จ.เชียงใหม่ รายเดือน 2559-2565 (รายละเอียด)

ข้อมูลประชากรสัตว์ 2565 (รายละเอียด)

ข้อมูลประชากรสัตว์ 2564 (รายละเอียด)

ข้อมูลประชากรสัตว์ 2563 (รายละเอียด)

ข้อมูลประชากรสัตว์ 2562 (รายละเอียด)