“ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จับมือหลายหน่วยงาน เร่งตรวจสอบห้องเย็นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.สารภี”
====================
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.สพ.สุวิทย์ ประชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่,หัวหน้าด่านประมงเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทห้องเย็น และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอสารภีตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตฯ ปริมาณเนื้อสุกรที่ครอบครอง แหล่งที่มาของเนื้อสุกร เอกสารการเคลื่อนย้าย ปริมาณที่เข้า-ออก และราคาขาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่พบการฝ่าฝืนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอ ประสานการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังติดตามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างท้องที่อย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
--ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่--

1