“ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จับมือหลายหน่วยงาน เร่งตรวจสอบห้องเย็นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อ.ดอยสะเก็ด และอ.เภอสันทราย”
====================
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.สพ.สุวิทย์ ประชุม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์ และซากสัตว์ โดยร่วมบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่, หัวหน้าด่านประมงเชียงใหม่, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการประเภทห้องเย็น จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันทราย ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตฯ ปริมาณเนื้อสุกรที่ครอบครอง แหล่งที่มาของเนื้อสุกร เอกสารการเคลื่อนย้าย ปริมาณที่เข้า-ออก และราคาขาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่พบการฝ่าฝืนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอ ประสานการปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังติดตามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างท้องที่อย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
--ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่--

1 0