เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ออน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ว่าการอำเภอแม่ออน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 6 แห่งในเขตอำเภอแม่ออน ร่วมรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในวันป้องกันโรคสุนัขบ้าโลก World Rabies Day ณ หอประชุมอำเภอแม่ออน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ผลการปฎิบัติงาน ทำหมัน สุนัข 31 ตัว แมว 64 ตัว รวมจำนวน สัตว์ทั้งหมด 95 ตัว
=====================
"ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

1