เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานโครงการต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสุขภาพสัตว์, การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มี น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมาก จากส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอการนำข้อมูลปศุสัตว์มาทำในรูปแบบ Data Visualization ผ่านโปรแกรม Power BI เพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆต่อไป โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

373532959 695660589268216 1015683269681721433 n