เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม การตรวจประเมินภายในระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีก ของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสัตว์ปีกภายใต้การดูแล ของกรมปศุสัตว์มีการติดตามการเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทันต่อสถานการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินภายในสําหรับประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (internal audit for poultry diseases surveillance System)โดยมีนายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นตัวแทนผู้ตรวจประเมินจากกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงรายละเอียดการตรวจประเมินฯ รวมถึงตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 25 อำเภอ เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดดังกล่าว รวมถึงซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Meeting)ไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

372908248 695658682601740 1642378598288622990 n