วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานโครงการต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสุขภาพสัตว์, การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 25 อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

424693100 789043029929971 330200331797736360 n