×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/photos/NEWS/2567/Feb_2567/2_Feb_67_PM2.5t
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/photos/NEWS/2567/Feb_2567/2_Feb_67_PM2.5t

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ,อำเภอแม่ออน, กอ.รมน. ภาค 3, สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้มีการมอบก้อนพืชอาหารสัตว์จากเปลือกข้าวโพด ที่ผลิตได้จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่แสดงความจำนงสั่งซื้อใน จำนวน 255 ก้อน จำนวน 4 รายในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
การส่งมอบเปลือกข้าวโพดอัดก้อนในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างมูลค่า และการใช้ประโยชน์เปลือกข้าวโพดของพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เป็นการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

424938115 790366139797660 8050015594011595906 n

{gallery}photos/NEWS/2567/Feb_2567/2_Feb_67_PM2.5t{/gallery}