วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการขอรับรองสถานที่จําหน่ายสินค้าฮาลาลด้านปศุสัตว์ และหารือการจัดทําแผนตรวจประเมิน สถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสัตวแพทย์มงคล ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมคณะทำงาน และผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลด้านปศุสัตว์กับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม เพื่อจัดทําการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ประกอบการให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างผ่านเวปไซด์ Social media หรือในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่มีความต้องการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลเบื้องต้น พร้อมสําหรับการตรวจประเมินตามข้อกําหนดต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

426432414 797549805745960 3517579922096580268 n