วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การใช้อาหารสัตว์ในพื้นถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิตไก่พื้นเมือง ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ณ รัตนวรรณฟาร์ม ไก่กระดูกดำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ร่วมอบรมจำนวน 10 ราย
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

428009717 798132642354343 1421852524002468507 n