วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีรองอธิบดี และผู้อำนวยการกอง/สำนัก เข้าร่วม ซึ่งประเด็นที่สำคัญในการประชุมได้แก่ การเข้มงวดด้านการปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย และการผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ ผ่านทางการประชุมทางไกล Zoom meetings ไปยังส่วนภูมิภาค
==================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

429658509 803889318445342 7690625648215742159 n