วันที่ 22 เมษายน 2567 นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จัดกิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับสุนัขและแมว และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินงานมีสัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย จํานวน 4 ตัว, แมวเพศผู้ จํานวน 13 ตัว และแมวเพศเมีย จํานวน 11 ตัว ณ อาคารแสงสิงห์แก้ว หมวดแพทย์ กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 331 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

1