วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 4 (เขตปศุสัตว์ที่ 5 และเขตปศุสัตว์ที่ 6) โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงหารือแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และโปรแกรมประชุมทางไกล Zoom Conference
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

440430039 853233343510939 130618076666548721 n