นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ และโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ น.สพ.อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์
ร่วมให้การต้อนรับ Mr. San Chau, CEO Nutri-san Pte Limited และบุคลากรของบริษัทฯ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในด้านปศุสัตว์ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท Nutri-San Pte Limited โดย Mr. San Chau, CEO Nutri-san Pte Limited เป็นผู้ลงนาม และนางสาววิภามาศ ศรีอัศวกุล เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในประเทศไทย
บริษัท Nutri-san เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายเรื่องการใข้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะวัวนม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิจัยในสาหร่ายทั้งมหาลัยในไทยและต่างประเทศเพื่อลดค่ามีเทน ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออากาศสิ่งแวดล้อมและประชากรไทยโดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะอากาศเป็นมลพิษ
งานดังกล่าวจัด ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ไชยปราการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

441321571 854445983389675 4361917335662422716 n