สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ เลขที่ 122 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 053-892514
หมายเลขโทรสาร 053-892516
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook https://th-th.facebook.com/pvlocmi

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หมายเลขโทรศัพท์ 053-892516
หมายเลขโทรสาร 053-892516
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
หมายเลขโทรศัพท์ 053-892625
หมายเลขโทรสาร -
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
หมายเลขโทรศัพท์ 053-892515
หมายเลขโทรสาร -
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
หมายเลขโทรศัพท์ -
หมายเลขโทรสาร -
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.