วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 7.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2567 เพื่อสานสัมพันธ์กับหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของส่วนราชการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ มาร่วมพบปะสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินอีกด้วย ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพได้แก่ สำนักงานปศุสัตว๋เขต 5, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์, ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ และสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมต้นฉำฉา ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

422288624 785250646975876 8170800782707871559 n