วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 น.สพ. อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ดำเนินการตามโครงการสินค้าปศุสัตว์ ฮาลาลปลอดภัย โดยกลุ่มงานฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ได้แก่ ร้านอับดุลการิมไก่สด ต.ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ และร้านลาคาน ต.ข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจประเมินฯ สอดคล้องตามข้อกำหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตฯ
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

426606629 799612738873000 8251792071418381425 n