วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ณ โรงงาน หรือสถานประกอบการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Zoom Conference) โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบถึงคำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียน ชนิดยู เอช ที ณ โรงงาน หรือสถานประกอบการ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียน ชนิดยู เอช ที ณ โรงงาน หรือสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้โรงเรียนได้รับนมโรงเรียนล่วงหน้าก่อนปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
=====================
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

427690986 799668438867430 4835555700743442016 n