วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจสอบการผลิตนมโรงเรียนชนิดยูเอชที ณ โรงงานหรือสถานประกอบการ โดยมีนายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการติดตามการตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการที่ผลิตนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ร่วมกับคณะทํางานตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการ ที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ (๕ กลุ่ม) ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
===============
“ครอบครัวปศุสัตว์ พร้อมให้บริการ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

428603936 802762188558055 5054457149748439063 n